www.cmat.be
CMAT
Home.

Nieuws -Nouvelles-News.

Neuro-revalidation.

FES/SEF.

Neuro-Psycho-physiology.

EU-projects.

Courses (English).

Cours (Français).

Cursussen (Nederlands).

Contact.

Center for multidisciplinary Approach and Technology

CMAT biedt op dit ogenblik 7 verschillende cursussen aan gegeven in drie talen, Nederlands, Frans en Engels:

 

 

CMAT bouwt deze cursussen rond vier pijlers: 1.het opwekken aandacht, 2. inhoud afstemmen op het bevattingsvermogen van de student, 3. sterke interactie lesgever-student, uitlokken van interesse. Om dit te laten gebeuren maakt CMAT gebruik van een aangepast motiverend didactisch design. CMAT splits het cursusmateriaal altijd in specifieke kerngedachten waarbij interactie en groepswerk de consolidatie van de oefenstof maximaliseert. CMAT motiveert om verder te zoeken dan de leerstof en het succes hiervan is de maatstaf voor een geslaagd lesgeven.

Voor meer informatie en prijzen kan u ons bellen op 00 32(0)477573577 of emaillen naar: jo.vanvaerenbergh@cmat.be

Jo Van Vaerenbergh haalde in 1985 zijn master diploma in de motorische revalidatie (Katholieke Universiteit Leuven). Kort daarna specialiseerde hij zich in de cardiovasculaire revalidatie en begon eveneens te werken in het domein van de neuro-revalidatie. Hij onderzocht het effect van specifieke houdingen en elektrische stimulatie op spasticiteit bij patiënten met een para en tetraplegie.  Eveneens probeerde hij dit effect te objectiveren door het meten van de H reflexen, H/T , H/M ratio’s and H reflex recovery curven. Hij ontwikkelde speciale trainingen in een gesloten spier ketting voor patiënten met een tetraplegie om de kracht en functionaliteit te verbeteren. Tijdens de zelfde periode werkte hij samen met het Academisch ziekenhuis Erasmus te Anderlecht (Erasmus Hospital in Brussels)  om het effect van het trainen van de mm. pectorals op de long functie  van de tetraplegische patiënt te bepalen. Daarna ging hij zich interesseren aan de oorzaken van vallen bij oudere mensen en bestuurde dit probleem vanuit verschillende gezichtspunten. Heel recent ontwikkelde hij een prototype om val risico’s vast te stellen op basis van stap variabiliteit. Een nieuw type van oefeningen werd ontworpen

In 1986 had hij reeds contact met JS Petrofsky van de Loma Linda University, California, USA en de FES group of Ljubljana. In 2000 ging hij naar de University of Southampton en naar Salisbury om Functionele Elektrische Stimulatie te studeren. Rond dezelfde tijd werd hij onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Van Leuven en onderzocht hij de visiomotorsche controle bij functionele bewegingen. Hij ontving een beurs om naar het MIT (Massachusetts Institute of Technology) te gaan studeren en daar onderzocht hij  ‘forward and inverse modelling in rehabilitation robots’. In 2004 ontving hij een toelage van de  Arteveldehogeschool (association Gent University) om de impact van FES te meten op de elastische eigenschappen van de voet rol tijdens het stappen. In hetzelfde jaar werd hij coördinator van een groot Europees project ALLADIN (revalidatie van de CVA patiënt) voor Ugent. In 2008 verliet hij de universiteit Gent om te gaan werken voor de afdeling neurofysiologie van de KULeuven. Gedurende die tijd specialiseerde hij zich in Brain Computer Interfaces. In 2009 -2010 haalde hij zijn licentie in QEEG en geëvoceerde potentialen en specialiseerde hij verder in de niet invasieve neuro-modulatie. In 2011 richtte hij zijn eigen research centrum op binnen CMAT, met de steun van zijn vader R.O . Van Vaerenbergh, die zelf aan de Ziekte van Parkinson leed.